KBA


Se större bild


Dokument:
CE
DU

'Swing-outfläkt' med motorn utanför luftströmmen. Lufttemperaturer upp till 100oC tillåts. Fullt varvtalsreglerbar motor. 

Teknisk info (PDF)